movium.slu.se

Foto: Benny Schytte

movium.slu.se

Foto: Benny Schytte

movium.slu.se

Tankesmedjan Movium

BYGGA STAD FÖR BARN OCH UNGA

Tankesmedjan Movium arrangerar en kurs i Berlin – en stad där både lekmiljöer och attityder till barns utveckling har internationellt hög renommé. Besök på annorlunda utemiljösatsningar i tättbebyggda stadsdelar – delvis via cykel – bland annat skolgårdar, bygglekplatser, stadsodling och stadsutvecklingsprojekt som ger plats för barn och unga.

PDF icon INBJUDAN & PROGRAM

DATUM

26 september - 29 september 2017

Berlin, Tyskland

 

Anmälningar som inkommer efter 1 augusti debiteras med 1 000 SEK i extra avgift. Se mer info i programmet.

 

OBS! ENDAST EN PERSON PER ANMÄLAN!


Sista anmälningsdatum: 1 augusti 2017
Avslutade aktiviteter