movium.slu.se

Foto: Lena Jungmark

movium.slu.se

Foto: Uteförskolan Vinden, Lund

movium.slu.se

Foto: Anna Lenninger

Bedömning av risk och säkerhet i lekmiljöer

Ansvaret för barns lek, lärande och hälsa är en komplex fråga. Kunskap om barns utveckling måste balanseras med sunt förnuft – utemiljön bör främja barns möjligheter att ta risker samtidigt som fastighetsägare och skolor/förskolor måste förhålla sig till juridik och regelverk. Under denna utbildningsdag blir det studietur under ledning av Naturskolan i Lund samt hearing om hur en konstruktiv samsyn mellan olika aktörer kan utvecklas med inbjudna experter.

 

PDF icon INBJUDAN & PROGRAM

DATUM

26 oktober 2017

Lund

 

 

OBS! ENDAST EN PERSON PER ANMÄLAN!


Sista anmälningsdatum: 5 oktober 2017
Avslutade aktiviteter