movium.slu.se

Foto: Harald Kllein

movium.slu.se

Foto: Harald Kllein

movium.slu.se

Barnperspektiv på gestaltad livsmiljö

Movium har ett regeringsuppdrag att samordna kunskap kring barns och ungas utemiljö, och har varit delaktiga i skapandet av utställningen LEK! på Form/Design Center i Malmö. Medan denna utställning pågår så vill vi bjuda in till ett seminarium om Barnperspektiv på gestaltad livsmiljö med en guidad visning av utställningen, samtal med riksarkitekten och presentationer av pågående forskning kring barns och ungas utemiljö från forskare på SLU.

 

5 november, kl 13.30 – 16.00 på Form/Design Center i Malmö

 

13.30 Utställningen LEK! Guidad visning med Moviums koordinator Lena Jungmark

14.15 Barnperspektiv på gestaltad livsmiljö. Samtal mellan riksarkitekt Helena Bjarnegård och Lena Jungmark

14.50 Var finns utomhusleken i barnens vardag? Presentation av Fredrika Mårtensson, SLU

15.20 Vad betyder utemiljö för ungas livskvalitet? Presentation av Mark Wales, SLU (obs. på engelska)

15.50 Fika

 

Moderator för seminariet är tidningen STADs redaktör Titti Olsson

 

 

Seminariet är gratis för våra partners och för andra tar vi ett självkostnadspris om 500 kr. 

 

Om utställningen LEK!

Mycket har hänt inom lekplatsdesign under andra hälften av nittonhundratalet. I det nya millenniet går vi mot allt mindre tillgänglig lekyta och samtidigt allt mer programmerade lekplatser. Utställningen LEK! vill utreda och illustrera denna förändring.


DATUM

5 november 2019

Malmö

 

 

OBS! ENDAST EN PERSON PER ANMÄLAN!


Fullbelagd
Avslutade aktiviteter