movium.slu.se

Rådgivning

Trädflytt på film

Publicerad 11 oktober 2018

Vad är det ni filmar?

Under hösten 2018 publicerar SLU fyra kortfilmer om teknik, metoder och strategiska vägval man står inför när man ska flytta stora träd i samband med planerade ingrepp i stadsmiljön. Målet för projektet är att ta fram filmer, en kunskapsöversikt och ett utbildningsmaterial om hur man med modern teknik kan flytta stadsträd till nya urbana växtplatser när de står i vägen för grävarbeten i staden. Projektet koncentreras till större träd som ska flyttas i samband med bygget av Västlänken genom centrala Göteborg. Den underjordiska järnvägen får en av sina entréer vid Hagakyrkan. I denna känsliga kulturmiljö finns idag ett antal stora, omtyckta och karaktärsfulla lövträd som riskerar att försvinna ur stadsbilden. Flera av dessa träd, några med en omkrets på 350 cm, kan dock flyttas och återplanteras i närheten av sina nuvarande växtplatser efter byggperioden. På så sätt kan träden leva vidare på i stort sett samma plats som de finns på idag.

 

Vad ska filmerna användas till?

Filmerna kan användas i utbildningssyfte av bland annat studenter, stads- och trafikplanerare och entreprenörer. De ska också kunna fungera som underlag för medborgardialog i en kommun som ställs inför liknande utmaningar som Göteborg. Tankesmedjan Movium publicerar inom kort ett faktablad på samma tema, Movium Fakta nr 4/2018. Ett webbaserat utbildningsmaterial tas också fram under första halvåret 2019.

 

Hur går ni tillväga?

Ett flertal filmtillfällen har ägt rum i Göteborg och Uppsala under perioden september 2017 till oktober 2018. Filmteamet har dokumenterat förberedelser och genomförande av trädflyttar samt åtgärder för optimal återetablering av de stora träden. Flera experter, beställare och utförare har intervjuats. Filmerna lanseras den 29 oktober i Göteborg när Tankesmedjan Movium arrangerar studiebesök och seminarier i samband med en rådgivardag med bland annat Movium-rådgivaren Örjan Stål som medverkar i trädflyttningen i Göteborg. Till filmprojektet knyts en referensgrupp med representanter för SLU, Trafikverket, Göteborgs stad och Tankesmedjan Movium. Parallellt tas en kunskapsöversikt fram baserad på pågående och genomförda studier. Seminarier arrangeras fortlöpande under projektperioden och projektet avslutas under 2019.

 

Läs mer om Moviums rådgivardag i Göteborg. Det går att anmäla sig till och med den 15 oktober. >>

FREDRIK JERGMO

Lägg till ny kommentar

Filtered HTML

  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.

Filtered comments

  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt till länkar.

plain_text

  • Inga HTML-taggar tillåtna.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Sidor