movium.slu.se

Rådgivning

Movium Direkt nr 6 2013 är ute

Publicerad 11 november 2013

Höstens första storm har hemsökt bland annat Danmark och södra Sverige – Simone orsakade inte lika mycket skador som Gudrun men var tillräckligt kraftfull för att ställa till ordentlig oreda i form av bland annat fällda och knäckta träd i stadsmiljöer.

 

I Danmark omkom tre personer till följd av stormen, bland annat en man som körde på ett träd som låg över vägen vid Holbæk. Simone satte nytt vindrekord i Danmark – vid Kegnaes fyr på sydostligaste Jylland uppmättes den 28 oktober 54 m/s i byvind. Det tidigare danska rekordet var 51 m/s under decemberstormen 1999. På Hallands Väderö utanför Bjärehalvön i nordvästskåne orsakade Simone orkanvindar på 42 m/s.

 

Simone och andra stormar leder naturligtvis alltid till en diskussion kring beredskap och trädsäkerhet. Ovädrens följdverkningar blir en kraftfull påminnelse om hur viktigt det är att arbeta med förebyggande åtgärder bland kommuner och andra fastighetsägare som förvaltar urbana träd. Movium är under hösten involverat i ett VINNOVA-projekt om stadsträd – vi har fått programmedel för att i januari göra en ansökan om ett större projekt för att utveckla system, tjänster och produkter för att på bästa sätt möjliggöra en god utveckling av våra stadsträd.

 

Har ni på gång något projekt kring inventeringar, trädplaner, vårdplaner etc.? Hör då av er till Movium – vi söker projektpartners, det finns möjlighet att få finansiering upp till 25 procent till ert projekt och er insats i form av egen tid eller köpta konsulttjänster räknas in i projektets samlade medfinansiering.

 

Movium Direkt går ut till prenumeranter på Movium Rådgivning. Som inloggad prenumerant kan du ladda ner Movium Direkt nedan.  

Göran Nilsson
Redaktör Movium Direkt

Sidor