movium.slu.se

Movium Magasin
Redaktören nr 1 2013

Människan och hennes stad verkar sällan dansa i samma takt

Publicerad 11 mars 2013

För ett drygt halvsekel sedan var det människor på cyklar och till fots som dominerade gaturummet i svenska städer. Så är det fortfarande på många håll i världen. Men det vi ser i Kina, där världens snabbast växande städer finns idag, och i länder i tredje världen som befinner sig i en samhällsförändring som västvärlden genomgick på 1960- talet, är att man går samma väg som vi nu inser inte har varit hållbar. Skillnaden är att allt nu går i en rasande snabb takt.

 

I dokumentärfilmen The Human Scale av Andreas Mol Dalsgaard sitter en

stadsplanerare i Dhaka – en gång i tiden en stad med Venedigs kvaliteter – och berättar att han är så otroligt bekymrad över livsvillkoren i staden. Han ser hur vatten, jord och luft, det vill säga förutsättningarna för mänskligt liv, håller på att förgiftas. Han har svårt att sova om nätterna.

 

Hur kan det bli så fel när alla egentligen vill så rätt? I alla tider har människan klagat över att staden är farlig, demoraliserande, osund. I alla tider har människan skapat sig nya ideal, nya koncept och modeller för att göra staden ännu bättre, ännu sundare, ännu mer modern. Det tar tid att bygga stad, och när staden är klar så är tiden, idealen, sanningarna och kunskapen om den en annan. Och så blir det fel igen. Människan och hennes stad verkar sällan dansa i samma takt.

 

Allt fler forskare talar om peak car. Bilen kommer inte att försvinna, tror de, men den kommer att få en annan roll. Hur påverkar det gaturummet? Att den som ges plats också tar plats är en vedertagen sanning i stadsplaneringssammanhang, det vill säga bygger man för bilar så kommer bilar, och logiskt nog kommer det fler gående och cyklande människor om staden planeras och byggs för dem. I så fall kommer allt fler städer att se annorlunda ut – igen.

 

Men att minska privatbilismen handlar ytterst om att förändra attityder. I Peking har man försökt kontrollera bilismen genom att tillåta enbart vissa bilnummer att köra under vissa dagar i veckan. Det har bara resulterat i att folk köpt en bil till. Är det verkligen en attitydförändring vi anar under de nygamla stadsplaneidealen om en mänskligare skala och ett lugnare tempo, om fler och intimare gaturum? Är de som ännu inte tror på den förändrade staden i själva verket inte redo att förändra sig själva?

 

Om dessa våra urbana livsvillkor, om miljöerna, om städerna vi planerar och skapar om och om igen och på nya sätt, skriver vi. I vår tidskrift undersöker vi det urbana livet, den hållbara stadsutvecklingen, det vi måste bli ännu bättre på såväl i Stockholm som i Dhaka. Och vi vill hela tiden på vårt journalistiska och tematiska sätt utforska det urbana livet ännu lite bättre. Nästa gång du håller vår undersökande, reflekterande tidskrift i din hand både heter den något annat och har iklätt sig en delvis ny skepnad. Håll utkik!

Titti Olsson
Redaktör Movium Magasin

Sidor