movium.slu.se

Faktablad
Movium Fakta nr 5 2013

Nytt Movium Fakta: Utveckla de offentliga lekplatserna

Publicerad 18 november 2013

Det är viktigt för barns utveckling att de ges möjlighet att leka i attraktiva utemiljöer. Många av dagens lekplatser erbjuder bra lekmöjligheter, andra har mer begränsande kvaliteter. I detta Movium Fakta beskriver Märit Jansson barns och vuxnas perspektiv på lekplatsbruk och ett antal utgångspunkter presenteras som är viktiga för att skapa lekmiljöer med platskvaliteter och variation.

 

Märit Jansson är universitetslektor i landskapsplanering vid SLU i Alnarp. Hennes doktorsavhandling Management and use of public outdoor playgrounds från 2009 handlar om kommunala lekplatser och hur de används och förvaltas. Sedan dess har hon fortsatt sin forskning om bruk och förvaltning av stadens gröna miljöer, främst miljöer för barn.

 

I Moviums faktaserie Movium Fakta hittar du de senaste forskningsrönen och fördjupningarna i relevanta ämnen kring stadens ekologi och utemiljö. Som inloggad prenumerant kan du ladda ner Movium Fakta här. Prenumerant blir du här och lösnummer hittar du i Movium Bokhandel.

Sidor