Movium Partnerskap

Movium Partnerskap är till för alla som arbetar med och ser stadens utemiljö som en viktig resurs i skapandet av attraktiva och hållbara städer. Här ges bransch och universitet möjligheter för samarbete, kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte genom träffar, aktiviteter och samfinansierade forskningsprojekt. På så sätt bidrar vi tillsammans till en bättre samhällsutveckling där hållbarhet och människans livsmiljö sätts i fokus.
 
Som ansluten användare i Movium Partnerskap deltar du kostnadsfritt på alla partnerskapets träffar cirka 6 gånger per år. Då besöker vi spännande platser, diskuterar utvecklingsbehov och samarbetsmöjligheter, ofta med konkreta projektansökningar som resultat. 
Alla träffar som Movium Partnerskap arrangerar hittar du på movium.slu.se
 
Ansvarig för Movium Partnerskap är Anders Rasmusson.

Sidor