PROJEKT & AKTIVITETER

PROJEKT
 

Våra samfinansierade forskningsprojekt har som mål att utveckla kunskap som är relevant för både universitet och bransch. Movium Partnerskap bekostar maximalt 50 procent av beviljade samfinansierade forskningsprojekt, resterande står en eller flera partners för.
 Ansökan görs av en forskare knuten till LTV-fakulteten vid SLU och minst en partner.

 
AKTIVITETER
 

Våra aktiviteter har som mål att bidra med kunskap av stort värde för så många av våra partners som möjligt. Det kan handla om kunskapssammanställningar, seminarier, workshoppar eller konferenser. Ansökan görs av en forskare anställd vid SLU:s LTV-fakultet och/eller en partner. Det går att söka finansiering för en aktivitet upp till 50 000 kronor.
 
ANSÖKAN
Ansökningar till både samfinansierade forskningsprojekt och aktiviteter sker via Moviums hemsida två gånger per år – 15 mars och 15 oktober. Moviums verksamhetsledare och LTV-fakultetens dekan fattar beslut inom 4 veckor tillsammans med Movium Partnerskaps beredningsgrupp bestående av representanter för Movium, universitetet och branschen. 
 

 
Ansök här.

Sidor