Anders Rasmusson

Ansvarig Movium Partnerskap och webb

Landskapsarkitekt LAR/MSA

040-41 52 01

Caroline Dahl

Verksamhetsledare

Arkitekt och planeringsarkitekt

040-415261

Fredrik Jergmo

Ansvarig Movium Rådgivning och Movium Plantarum

Landskapsingenjör och civilekonom

070-294 87 57

Göran Nilsson

Ansvarig Movium Utbildning, redaktör Movium Fakta och Movium Direkt

Agronom

040-41 52 08

Harald Klein

Koordinator påverkansplattform för urbana ekosystemtjänster

Arkitekt MSA

0733-473555

Parvin Mazandarani

Marknadsassistent

Trädgårdsingenjör

040-41 52 11

Titti Olsson

Chefredaktör Tidskriften STAD

Journalist

040-41 52 13