Anders Rasmusson

Ansvarig Movium Partnerskap

Landskapsarkitekt LAR/MSA

040-41 52 01

Caroline Dahl

Verksamhetsledare

Arkitekt och planeringsarkitekt, projektledare för forskningsprogrammet FUSE vid SLU

040-415261

Fredrik Jergmo

Ansvarig Movium Rådgivning och Movium Plantarum

Landskapsingenjör och civilekonom

070-294 87 57

Göran Nilsson

Ansvarig Movium Utbildning, redaktör Movium Fakta och Movium Direkt

Agronom

040-41 52 08

Parvin Mazandarani

Marknadsassistent och Moviums redaktion

Trädgårdsingenjör

040-41 52 11

Petter Åkerblom

Koordinator Staden och barnen

Agronomie doktor och landskapsarkitekt LAR/MSA

018-67 16 60

Titti Olsson

Redaktör Tidskriften STAD

Journalist

040-41 52 13