NÄTVERKSTRÄFFAR 2013

Läs mer på Movium Utbildning.

 

31/1

Park-gata-torg – Utemiljöns material och dess miljöpåverkan

Göteborg

Avslutad

 

7/3

Stadsträd – Standard för skyddande av träd vid byggnation

Stockholm

Avslutad

 

18/4

Stadsutveckling – Ekosystemtjänster

Linköping

 

22/5

Kyrkogård – Ämnesgruppsmöte

Skövde

 

3/10

Park-gata-torg och Stadsutveckling – Torgdag

Umeå

 

23/10

Stadsträd – Studieresa – aktuella stadsträdsprojekt

Köpenhamn

 

En dag i oktober

Kyrkogård – Ämnesgruppsmöte

Göteborg