Moviums tjänster och publikationer 2018

MOVIUM PARTNERSKAP

Movium Partnerskap är till för alla som arbetar med och ser stadens utemiljö som en viktig resurs i skapandet av attraktiva och hållbara städer. Här ges bransch och universitet möjligheter för samarbete, kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte genom träffar, aktiviteter och samfinansierade forskningsprojekt. På så sätt bidrar vi tillsammans till en bättre samhällsutveckling där hållbarhet och människans livsmiljö sätts i fokus.
 Som ansluten användare i Movium Partnerskap deltar du kostnadsfritt på alla partnerskapets träffar, cirka 6 gånger per år. Då besöker vi spännande platser, diskuterar utvecklingsbehov och samarbetsmöjligheter, ofta med konkreta projektansökningar som resultat. Alla träffar som Movium Partnerskap arrangerar hittar du på vår hemsida.

 

Kontaktpersonen och anslutna användare i Movium Partnerskap får också rabatt på Moviums egna kurser och konferenser och får Moviums samtliga prenumerationer (se nedan).

 

16 000 kr / organisation inklusive kontaktperson 

+ 1 900 kr / användare

 

Priset är exklusive moms och gäller för ett kalenderår. Prisexempel: En organisation som ansluter fem personer betalar 16 000 kr för organisationen inklusive kontaktpersonen + 1900 kr x 4 användare = 23600 kr/år exklusive moms.

 

Ansök om partnerskap!

 

PRENUMERANT

Som prenumerant väljer och betalar du för de tjänster och publikationer du vill ha (se nedan). Prenumerationerna är kopplade till person och inte till organisation. Samtliga priser är exklusive moms och gäller för prenumerationer som tecknas under 2018.

 

Movium Rådgivning: 3 700 kr

Movium Plantarum: 600 kr (särskild skollicens 2000 kr)

Tidskriften STAD: 396 kr (utanför Sverige 596 kr)

Movium Fakta: 600 kr (utanför Sverige 700 kr)

 

Movium Rådgivning

Kundernas utemiljöfrågor besvaras av ett stort och väl fungerande kontaktnät som ständigt utvecklas. Movium Rådgivning har experter inom de mest intressanta ämnesområdena för vår bransch. Våra rådgivare är forskare vid SLU eller konsulter med specialistkompetens inom sitt område.

 

Movium Plantarum

Den webbaserade växtdatabasen med fakta om lignoser, perenner, lök- och knölväxter, ormbunkar, vattenväxter och prydnadsgräs. Nu med cirka 3 000 växter.

 

Tidskriften Stad – debatt och reflexion om urbana landskap

Tidskriften fångar upp trenderna, speglar utvecklingen och lyfter fram forskningen om hållbar stadsbyggnad (4 nr/år).

 

Movium Fakta

En faktabladserie som rapporterar om de senaste forskningsrönen (6 nr/år).

 

Bli prenumerant!