Välkommen till Tankesmedjan Movium!

Movium arbetar med stadsutvecklings-frågor och finns vid SLU. Vi menar att stadsutveckling måste utgå från livet i städerna. På så vis skapas städer som får både människor och vegetation att växa.

PROGRAM /AKTIVITETER FÖR 2017

 
Släppmingel Stad nr 17
30 maj i Malmö>>

Besiktningskurs natursten, markbetong och asfalt
30-31 augusti i Gävle>>

Internationell skolgårdskonferens
4-6 september i Berlin>>

Funktionell täthet
20 september i Uppsala>>

Ute är inne
20-21 september>>

Bygga stad för barn och unga
26-29 september i Berlin>>

Innovativ stadsutveckling och urban utemiljö på framväxt
3-7 oktober i Bordeaux, Frankrike>>
 
På tur i Nippon – den uppåtgående solens land
9-19 november i Japan>>
 

Ställ dina utemiljöfrågor till ett stort och väl fungerande kontaktnät. Movium Rådgivning har experter inom de mest intressanta ämnesområdena, proffs hjälper proffs!
 
FRÅGOR & SVAR >>  Hitta svaren på dina frågor i rådgivningens kunskapskälla.
 
MOVIUM DIREKT >>   Rådgivningens eget nyhetsbrev med artiklar och utvalda Frågor & Svar.

PROJEKTANSÖKAN 

Ansökningsdag för projekt inom Movium Partnerskap är 15 mars och 15 oktober.

Ansök här >>